Avrupa, GSM lisanslarını en az 25 yıllık yapmak istiyor

Avrupa, GSM lisanslarını en az 25 yıllık yapmak istiyor

Telekomünikasyon operatörlerinin en az 25 yıl süreyle lisans almasını sağlayacak taslağın, yatırım garantisinin yanı sıra, teknolojik gelişmelerin uygulanmasını da hızlandırması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu, teklifi önümüzdeki ay yayımlayacak. Kanunlaşmasının ise 2018 yılını bulması bekleniyor. Ancak bu süreçte üye ülkelerden itiraz gelmesi de ihtimal dahilinde.

Bugüne dek tek bir telekom pazarı yaratmak amacıyla çalışan Avrupa Komisyonu, operatörlerin de desteğini gördü. Vodafone, Deutsche Telekom ve EE gibi büyük operatörler spektrum politikasını Avrupa Komisyonu’nun yürütmesinden yana taraf oldular.

Ancak ülkeler, kendi politikalarını yönetmek istiyorlar, çünkü bunu bir ulusal kaynak olarak görüyorlar. Bu sebeple Avrupa ülkelerinde telekom operatörlerinin işletme lisansları değişiyor. Bu da birlik genelinde hareketleri kısıtlıyor. Spektrum ihalaleri ise milyarlarca euro’ya mâl olduğundan, ihalelerin daha sık olması ülkelerin işine geliyor.

Uzun lisans süresi = Daha manalı yatırımlar
Komisyon, süreyi en az 25 yıl yaparak, şirketlerin daha uzun süre çalışacaklarını düşünerek yatırım yapmalarını öngörüyor. Böyle bir değişiklik, büyük olasılıkla daha uzun vadeli yatırımlar yaparak, ekonomik olduğu kadar çevreci de bir yaklaşıma ön ayak olacaktır.

Avrupa Komisyonu’nun taslakta yer vereceği bir diğer değişiklik ise ulusal düzenleme kuruluşlarının (Türkiye’deki Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, yani BTK gibi) da spektrum paylaşımını nasıl yaptıklarını incelemeyi içeriyor.

Bu mekanizma, iş kararlarını ve ağ kurulumunu etkileyen spektrum paylaşımının ögelerinin herkesçe yorumlanabilmesinin ve eleştirilmesinin önünü açacak.

Avrupa, 5G teknolojisine geçmek için adımlarını hızlandırıyor. Üst nesil iletişim altyapısının her yıl 146,5 milyar euro tasarruf sağlaması bekleniyor.

 

Exit mobile version