in

Bankalara fintek’i benimsetecek trend: Çokbiçimlilik

Finans teknolojileri, performans ve verimlilik üzerine odaklanmaya devam ederken, bankacılık dünyası, fintek’i benimsemeye ve değişmeye başladı. Bu yıl, bu alanda bize rehberlik edecek olan eğilim, çokbiçimli (polimorfik) bankacılık olacak.
Aslında yeni nesil finans teknolojilerinin bir anlamda zorladığı bankalar, büyük ve köklü kurumlar gibi hantal davranmaktan vazgeçmek zorundalar. Bu da, kendi kurumsal sınırlarını aşmalarını gerektiriyor.

Yakın gelecekte gömülü bankacılık, görünmez bankacılık ve mikro hizmet bankacılığının sağladığı hizmetlerin bir araya gelmesiyle, bankaların kabiliyetlerinin arttığını göreceğiz.

Çokbiçimli bankacılık, tüm bu sistemleri birleştirirken, ticaret ve üretim süreçlerine daha fazla entegre olmalarını sağlayacak. Bu konseptin içerisinde blok zinciri, yapay zeka ve yazılım geliştirme arayüzleri (API’ler) de yer alacak.

Blok zinciri, akıllı kontratlar ile kontrollü bir şekilde gerçek zamanlı değer dolaşımın sağlayacak. Yapay zeka ve bilişsel sistemler, karmaşık işlemleri mekanik olarak kolaylaştıracak. Ayrıca, doğal dil işleme yeteneklerinden faydalanarak, pratik bir arayüz de sağlayabilecekler. API’ler ise bankacılık biçim ve süreçlerinin başka alanlara entegre olmasına önayak olacak.

Varolan bankacılık konseptleri nasıl kullanılacak?

Görünmez bankacılık hizmetleri, çokbiçimli bankacılık için önemli bir dayanak noktası. Amazon, kısa bir süre önce bunun çok başarılı bir örneğini gerçekleştirdi. Kasa bulundurmayan Amazon Go adlı konsept mağaza, müşterilerin raftan istediğini alıp, mağazadan çıkmasıyla ödemenin gerçekleşmesini sağlıyor. Böylece, önemli bir banka işlemi ‘görünmez’ hâle geliyor. Blok zinciri de, bu tip ödeme süreçlerini, akıllı sözleşmeler ile güvenli ve saydam bir şekilde tamamlamak için kullanılabilir.

Amazon Go, nasıl ki bireyler için yeni bir dönem anlamına geliyorsa, gömülü bankacılığın sağladığı hizmetler de kurumlar için benzer bir dönemi yaratacak. Yeni nesil API’ler sayesinde, bankacılık, ticaret, üretim ve tedarik zinciri süreçlerine her geçen gün daha fazla entegre olacak. Gömülü bankacılık ile Sanayi 4.0 senaryolarında olduğu gibi bir yaklaşım ortaya çıkacak. Nesnelerin İnterneti kullanan cihazlar süreçleri basitleştirecek. Örneğin bir kargo konteyneri, ödeme işlemini de gideceği yere ulaştığında otomatik olarak tamamlayabilecek.

Mikro hizmet bankacılığı ise yukarıda bahsettiğim her iki alanda da baz oluşturacak. Startup’lar da tıpkı blok zincirinde olduğu gibi, sadece finansal anlamda değil, farklı alanlarda da pratik çözümlere bu sayede ulaşabilecek. Bu uygulamalar, bankacılık süreçlerini API’ler ile bankacılık dışı alanlarda uygulama imkânı sunacak.

Çokbiçimlilik, bankaların günümüzün fintek dünyasına attıkları ilk büyük adım olacak.