Forum Navigasyonu
Please or Kayıt ol to create posts and topics.

Patent nedir, nasıl alınır?

Buluş nedir, nasıl tanımlanmıştır?

Teknik geliştirmeler içeren yenilikler buluş olarak adlandırılmaktadır.

Bulur ya da fikir noter tasdiği ile korunabilir mi?

Bu uygulama fikrin ne zaman kayıt altına alındığını gösterse de, patent karşısında noter tasdiğinin geçerliliği yoktur. Dolayısıyla bir fikri ya da ürünü tam anlamıyla koruma altına alabilmek için patent almak gerekmektedir.

Bir fikrin patenti alınabilir mi?

Bir buluş olduğu iddia edilen ürün hakkında ön araştırma yapılır. Bu araştırma uzman patent vekili tarafından gerçekleştirilir. Ön araştırma sonucunda uzman patent vekili fikrin bir buluş olduğuna karar verirse, ürünün ayrıntılı belgeleri ve resimleri talep edilir. Bunlar sonucunda patent tarifnamesi yine uzman patent vekili tarafından yazılarak başvuruya hazır hale getirilir.

Patent ne işe yarar?

Patent, bir buluşun daha önce başkası tarafından bulunup bulunmadığını göstermektedir. Dolayısıyla buluş üzerinde kanuni olarak hak iddia edebilmeyi sağlar. İzinsiz kullanımları durdurmak için mahkeme kanalına başvurulduğunda, patent tescili, kullanımı durdurmayı sağlar.

Patent başvurusunun avantajları

  • Ticari olarak buluşu kiralamak (lisans vermek) veya satmak (devir) suretiyle parasal kaynağa dönüştürülebilir
  • İşletmenin maddi ve manevi olarak gücünü artırır
  • Üçüncü kişilerin izinsiz kullanımları karşısında savaşma olanağı ve tazminat gelirleri elde etme şansı verir
  • Sözleşmelere konu edilebilir ve pazarlama unsuru olarak kullanılabilir
  • Ar-Ge faaliyetlerinin de gelişmesine yardımcı olur.
  • Her patent başvurusu yayınlandığından, geliştirilecek diğer buluşlara ilham olabilir

Patent nasıl alınır?

Başvuru sürecinde patent konusu olgunun yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygun olup olmadığı incelenir. Bu inceleme sonucunda patent başvurusuna uygun görülen fikirler için süreç başlatılır.

Patent başvurusu nereye yapılır?

Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılır. Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK), Sanayi ve Çalışma Bakanlığı’na bağlı çalışan, özerk bir kuruluştur. Kuruma yapılacak olan başvurular, kurumun yetkili kıldığı vekilleri aracılığıyla ya da başvuru sahibinin kendisi tarafından doğrudan yapılabilir.

Patent başvurusu için gerekenler

Patent / Faydalı Model başvurusu, ilgili buluşun tüm detaylarıyla açıklandığı, tarifname adı verilen dosyanın hazırlanması ve Türk Patent Kurumu’na sunulmasıyla gerçekleştirilir.

Buluşun anlatıldığı tarifnamede; söz konusu buluşun güncel durumda var olan benzerlerinden farkları, esas olarak korunmak istenilen kısımlarının ne olduğu, mümkünse şekilleriyle birlikte de gösterilerek anlatılır. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılacak olan başvuru doğrudan başvuru sahibinin kendisi tarafından ya da Türk Patent ve Marka Kurumu’nun vekili olan yetkili kuruluşların aracılığıyla yapılabilir.

Uluslararası patent nasıl alınır?

Uluslararası patent başvuruları Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde (Wipo) gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye'nin 1996 yılında taraf olduğu anlaşma ile, taraf ülkelerin herhangi birinde yapılan başvuru, diğer taraf ülkelerde de patent hakkı istenilmesini sağlar.

Patent alma ücreti ne kadar?

Şayet başvuru e-devlet üzerinden yapılırsa,

  • Patent ve faydalı model başvuru ücreti 7,03 TL
  • Marka tescil ücreti 231,27 TL
  • Coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 2,80 TL

Patent başvurusu için teşvik var mı, nereden alınır?

KOSGEB ve TÜBİTAK'tan teşvikler alınabilir. Yurt içi patent başvurularında KOSGEB, yurt dışı başvurularda ise Ti̇caret Bakanlığı’nın hibe olarak sunduğu destekler bulunmaktadır.

TÜBİTAK, yurt dışı patent başvurularında harçların %100'üne kadar teşvik vermektedir. KOSGEB ise teşvik paketine bağlı olacak şekilde, başvuru harç ve vekil ücretlerinde %50 ila %100 aralığında teşvik sağlamaktadır.