in

Hitachi Data Systems’ten içerik istihbarat yetkinlikli çözüm

Hitachi Content Intelligence’ı içeren Hitachi Content Portfolio, veriyi doğru kişiye en çok ihtiyaç duyduğu anda ulaştırmak üzere, uygun iş bilgisi haline dönüştürüyor.
Hitachi Data Systems, kullanıcıların güven duydukları Hitachi Content Portfolio’ya (HCP) ek olarak çıkardığı ve sektörde arama ve analitik yetkinliğine sahip tek nesne depolama portföyü olan Hitachi Content Intelligence’ı duyurdu. Yeni istihbarat çözümü, uzun zamandır sorunsuz bir şekilde entegre olmuş bulut dosya geçidi ve şirket dosya senkronizasyonu ve paylaşımı sunan HCP portföyünü zenginleştirirken kurumların stratejik bir şekilde veri yönetimi yetkinliğini de geliştirmeye devam ediyor. Şimdiye kadar bin 700’den fazla kurum, HCP’yi dijital dönüşüm yolculuğunun kilit bir bileşen olarak benimsemiş durumda. Bu kurumlar Hitachi Content Intelligence ile veriyi işe yarar işletme bilgisi haline dönüştürebiliyor ve en çok ihtiyaç duyulduğunda doğru kişilere iletiyorlar.

Hitachi Content Intelligence, artan sayıdaki veri üreticisi üzerinden işe yarar, değerli ve gerçeklere dayanan bilgiyi araştırıp ortaya çıkarmanın zorluklarına çözüm buluyor ve kurumların başını ağrıtan veri havuzlarını bir çatı altında topluyor. Hitachi Content Intelligence çok yapılandırılmış veriyi toparlayarak öngörülerin daha hızlı ortaya çıkmasına, veri yönetimi ve kontrolünün eksiksiz olmasına ve kurumsal verinin işletme için değerine göre dağıtılmasına imkan veriyor.

Hitachi Data Systems Gelişen Teknolojiler kıdemli yöneticisi Scott Baker günümüzün şirketleri için en stratejik varlığın veri olduğunu ve kendi pazarlarındaki güncel gelişmelerin gerisinde kalmaması ve rekabete karşılık vermesi için doğru insanları doğru veriye doğru zamanda doğru bir şekilde bağlamanın önemine değiniyor. Hitachi Content Intelligence’ın kurumsal veriyi düzenleyerek, dönüştürerek ve toparlayarak gerçeklere dayanan bilgi haline getirdiğini ve işletmeler için vazgeçilmez yaptığını belirtiyor.

Kurumlar Hitachi Content Intelligence ile:

  • Tüm BT ortamları üzerinde standart ve kesintisiz şirket tarama süreci yaratarak çalışan üretkenliğini ve verimliliğini geliştirebilir,
  • Detaylı sorgulama ve doğal dil taraması desteğini de içeren self servis ve sezgisel kural dışı veri inceleme deneyimine sahip her seviyedeki kurumu güçlendirebilir,
  • Sahip oldukları tüm verilerin otomatik olarak seçilip çıkartılması, sınıflandırılması, zenginleştirilmesi ve kategorilerine göre ayrılması yoluyla yeni öngörüleri keşfedebilir,
  • İşletmenin operasyonel verimliliğini geliştirirken erişilemeyen, görülemeyen ya da kaybolmuş veriyi kullanarak işletme risklerini düşürebilir ve ortaya koyabilir,
  • Az kullanılan veriyi belirleyip, var olan alt yapıyı optimize ederek, daha düşük maliyetli nesne tabanlı veri depolama cihazına otomatik olarak katmanlandırılmasına olanak sağlar.
  • Kısaca; Hitachi Content Intelligence ile kurumlar artık verinin işlendiği haliyle veri silolarına bağlanabiliyor ve bir araya getirebiliyor, dönüştürebiliyor ve zenginleştirebiliyor. Bunun yanı sıra platform üzerinde depolanmış tüm veriden analitik de sağlayabiliyor. Böylece onu sorunsuzca entegre olmuş bulut geçidine, dosya senkronizasyonu ve paylaşımına, veri tarama ve analitik yetkinliklerine sahip sektörün tek nesne depolama portföyü haline getiriyor.