in

Küresel Yönetişim günümüz dünyasına çözüm olabilir mi?

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, Warwick Üniversitesi’nden siyaset bilimci Doç. Dr. Timothy J. Sinclair’in Küresel Yönetişim adlı yapıtını, H. Hande Orhon Özdağ’ın çevirisiyle Türkçeye kazandırdı. Kitap, okurlarla ilk kez 35. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda buluştu.
Kararlarınızda bağımsız mısınız?
Küresel ısınma, terörizm, finansal krizler, iklim değişikliği, güvenlik, toplumsal cinsiyet gibi sorunlar karşısında hükümet, lider ya da birey olarak tek bir mekanizmanın karar aldığı zamanlar geride kaldı. Küresel sorunlar karşısında hükümetlerin, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin kolektif karar almaları artık bir ihtiyaç. Peki, bu noktada günümüzün en çok tartışılan başlıkları arasında yer alan “yönetişim” bir çözüm olabilir mi?

Doç. Dr. Timothy J. Sinclair, “yönetim” ve “yönetişim” kavramlarının kuramsal ve uygulama boyutunda ne ifade ettiğinden yola çıkarak “küresel yönetişim”i mercek altına alıyor. Buradan hareketle kavramın anlamını ve hayattaki karşılığını farklı kuramsal görüşlere göre tartışıyor.

Farklı görüşler ışığında “yönetişim”
Doç. Dr. Sinclair; kurumsalcılık, ulusötesicilik, hegemonizm, feminizm, reddiyecilik gibi çeşitli görüşlerin “küresel yönetişim” kavramına nasıl baktığını da derinlemesine ele alıyor. Yazar, bu görüşlerin aynı sorunlar karşısındaki tepkilerini, çözüm üretme biçimlerini ve genel bakış açılarını da yarattığı kurgularla somutlaştırıyor. Böylelikle farklı görüşlerdeki birey, topluluk ya da ülkelerin sorunlar karşısındaki yaklaşımlarını da çözümlüyor.

Yazar Doç. Dr. Sinclair, çalışmasında küresel sorunların çözüm süreçlerinin “yönetişim”ine katılacak aktörleri de dikkate alıyor. Bu bağlamda devletlerarası ve/veya hükümetlerarası kişi ve kurumlar kadar hükümet dışı aktörlerin rollerini de incelemesine dâhil ediyor.

Küresel sorunlar herkesi etkiliyor
Kitap; bizden uzak olduğunu sandığımız küresel meselelerin gündelik yaşam pratiklerimize yansımalarını, davranış ve düşünme biçimlerimiz üzerindeki etkilerini de gösteren bir özelliğe sahip. Bu nedenle 21. yüzyılda küresel sorunlara neden duyarsız kalamayacağımızı da çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor.

Özgün Adı : Global Governance
Yazar : Timothy J. Sinclair
Çeviren : H. Hande Orhon Özdağ
Yayınevi : İKÜ Yayınevi
Tür : Araştırma-İnceleme
Kategori : Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler
Sayfa sayısı : 184
Baskı Tarihi : Kasım 2016
Dağıtım : Emek Kitap Dağıtım (www.eganba.com), İlke Dağıtım ve Seçkin Dağıtım (Ankara)
ISBN : 978-605-4763-50-4
Cilt Tipi : Karton Kapak
Boyutları : 23×16 cm
Fiyatı : 30 TL