in

WEF: Orta ve büyük şirketlerde iş sayısı yüzde 40 azalacak

WEF: Orta ve büyük şirketlerde iş sayısı yüzde 40 azalacak

Güncel bir Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre yeni teknolojiler dolayısıyla orta ve büyük şirketlerde iş sayısı yüzde 40’tan fazla oranda azalacak ve buna bağlı işten çıkartmalar olacak. Ancak rapor, yeni işlerin sayısının ortadan kalkanlardan çok olacağını gösteriyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan The Future of Jobs 2020 adlı rapora göre, 2025 yılına kadar dijital teknolojilerin ve iş otomasyonunun kullanılmaya başlanmasının bir sonucu olarak, şirketlerde iş sayısı %43 oranında azalacak. Aynı zamanda, şirketlerin %41’i üstlenici şirket kullanımını artırmayı planlıyor.

Yeni işler ortadan kalkanlardan çok ama büyüme hızı da düşecek

Yazarlar, insan emeğini otomatik hale getirmenin 85 milyon işin ortadan kalkmasına yol açacağını tahmin ediyor, ancak WEF raporunda belirtildiği gibi “insanlar, makineler ve algoritmalar arasındaki iş bölümü için yeni koşullara” uyarlanmış 97 milyon yeni iş ortaya çıkacak. Tahminlere göre şirketlerde yaratılan yeni iş sayısı azaltılan iş sayısını aşmasına rağmen, büyüme hızının yavaşlaması bekleniyor.

Rapor, yeni teknolojileri uygulamaya koymanın zorluklarını yerel işgücü piyasasındaki beceri boşluklarını, uzman eksikliğini ve liderlik becerilerinin eksikliğini olarak tanımlıyor.

Rapor, 26 ülkede, seçilmiş 15 ekonomik ve sosyal sektörde faaliyet gösteren şirketlerde insan kaynakları, strateji ve yenilikten sorumlu üst düzey yöneticilerle yapılan anketin sonuçlarını ve ayrıca büyük veriler de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan alınan nitel ve nicel verileri kullanıyor.

WEF çalışması Ocak-Eylül 2020 arasında dört dilde gerçekleştirildi: İngilizce, İspanyolca, Japonca ve Rusça. Tüm dünyada 7,7 milyon kişiyi istihdam eden 291 şirket çalışmaya katıldı. Çalışma, 100’den fazla çalışanı olan şirketleri kapsadı.

Çalışanların %40’ı yeni beceriler edinmek zorunda

WEF çalışmasının yazarları, önümüzdeki 5 yıl içinde, çalışanların %40’ının yeniden eğitime tabi tutulacağı ve 2025 yılına kadar çalışanların %70’inden fazlasının yeni beceriler edinmesi veya mevcut becerileri geliştirmesi gerekeceği sonucuna varıyor. Ancak, çalışanların yarısından azı (%42) bugün bunu yapmaya hazır.

Diğer yandan, iş liderleri yeniden eğitimin uygun maliyetli olduğunu ve yalnızca şirket için değil, aynı zamanda toplum için de yüksek getiri sağladığını düşünüyor. Şirketler, teknoloji ve otomasyonun yaygınlaşmasının bir sonucu olarak, bu yolla çalışanların neredeyse %50’sini tutmanın ve yeniden konumlandırmanın mümkün olmasını bekliyor.

Gelecekte en çok talep görecek iş becerileri

Çalışmanın yazarları, gelecekte işçilerin en çok talep gören becerilerini şöyle listeliyor:

  • Eleştirel düşünme ve analiz etme yeteneği
  • Problem çözme yeteneği
  • Kendi kendine organizasyon becerileri
  • Aktif öğrenme yeteneği
  • Psikolojik istikrar, stres direnci ve esneklik

Dijitale ayak uyduran şirketlerde ortaya çıkan yeni işlerin başında, yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, veri analistleri, yazılım ve uygulama geliştiricileri, süreç otomasyonu uzmanları, yönetim ve organizasyonel analistler geliyor.