in

BTK temsilci açıklamayan sosyal medya şirketlerinin her birine 10 milyon TL ceza verdi

BTK temsilci açıklamayan sosyal medya şirketlerinin her birine 10 milyon TL ceza verdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bugün yaptığı açıklamayla bazı sosyal medya şirketlerine 10’ar milyon TL ceza kestiğini duyurdu.

Hangi sosyal ağlar ceza aldı?

Açıklamada Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok’un adı geçiyor.

Temsilci bildirimi yapan sosyal ağ var mı?

Evet, Rusya merkezli VK, belirtilen süre içerisinde Türkiye temsilcisini atadı ve BTK’ya bildirimde bulundu. Dolayısıyla ceza almadı.

Neden ceza kesildi?

Sosyal Medya Yasası olarak bilinen ve 1 Ekim tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Türkiye’de günlük 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya şirketlerinin, Türkiye’de temsilci belirlemelerini zorunlu koşuyordu. 2 Kasım’a kadar süre verilen yasaya göre, bu tarihe kadar belirlemeyen sosyal medya şirketlerine BTK tarafından 10 milyon TL ceza verilecekti.

Bundan sonra ne olacak?

Şirketler, 2 Aralık’a kadar temsilci bildirebilecek. Bunu gerçekleştirmeyen şirketler, 30 milyon TL idari para cezası kesilecek.

2 Ocak’a kadar bildirim yapmayan şirketlere Türkiye’de yer alan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin bu sosyal medya şirketlerine reklam verilmesi yasaklanacak. Reklam kararı, Resmi Gazete’de yayımlanacak.

2 Şubat’a kadar temsilci bildiriminde bulunmayan sosyal medya şirketlerinin ise ilgili ağlarında yüzde 50 bant genişliği daraltması yapılabilecek. Bunun için BTK, Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak karar aldırabilecek.

Başvuruyla ilgili hakim kararından 30 gün sonra, bildirim yapılmamışsa, BTK bant genişliği daraltmanın yüzde 90’a çıkartılması için başvuruda bulunabilecek.

Bu sürecin sonunda sosyal medya şirketleri temsilci bulundurma kararı alırlarsa, BTK tarafından kesilen toplam ceza dörtte bir oranında ödenecek, reklam yasakları kaldırılacak ve bant genişliği daraltma uygulaması da sonlandırılacak.

Sosyal medya yasası neleri içeriyor?

Sosyal ağ sağlayıcılar yasa ile “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi”ni gerektirecek içeriklere yönelik kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlü olacak. Olumsuz cevaplar ise gerekçeli olarak verilecek.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılık amacıyla verilecek idari para cezası da artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında uygulanan 10 bin-100 bin lira arasındaki idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar uygulanabilecek.

Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine, içeriğin çıkarılması istenecek.

BTK Başkanının onayıyla, söz konusu sağlayıcıya “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurusuna 48 saat içinde cevap vermemesi halinde 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulamaması halinde ise 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

Sosyal ağ sağlayıcılar hakkında “erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” ile “gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” kapsamında verilecek idari para cezaları 1 milyon lira, “erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” ile “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” kapsamında verilecek adli para cezaları ise 50 bin gün olarak verilecek. İdari para cezasını gerektiren ihlallerin 1 yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanacak.

Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararıyla tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmayacak.

Sosyal ağ sağlayıcılar, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurusuna 48 saat içinde cevap verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmaları tamamlayacak.

Bu sağlayıcılar ayrıca başvuru uyarınca hazırlayacakları ilk raporlarını, 2021 yılının Haziran ayında BTK’ye bildirecek ve internet sitesinde yayınlayacak.

Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren “trafik bilgisi” tanımına “port bilgisi” de eklenecek.