in

Sabancı Üniversitesi AR-GE toplantısı gerçekleştirdi

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Leblebici’nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol da katıldı.

Sabancı Üniversitesi, yeni bir Enerji Teknolojileri Ar-Ge Laboratuvarı (Ar-Ge Lab) kuruyor; Türkiye’de temiz enerji teknolojilerinin gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Ar-Ge Lab’ın enerji geleceğini şekillendirecek yenilikçi bilim alanları ile, temiz enerji teknolojilerine önemli katkıda bulunması amaçlanıyor.

Sabancı Üniversitesi,  ilk adımlardan biri olarak; ABD, Avrupa ve Asya’nın önde gelen üniversitelerinden 23 uluslararası enerji teknolojisi merkezi direktör ve uzmanlarını bir araya getirdi; Üst düzey bir enerji teknolojisi AR-GE yol haritası toplantısı düzenledi.

Toplantıda, hangi temiz enerji teknolojileri üzerinde yoğunlaşılması gerektiği hakkında ve diğer ilgili konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Enerji teknoloji merkezinin performansını değerlendirmek için hangi başarı faktörlerinin tanımlanması gerektiği konuşuldu. Araştırmacıların nasıl konumlandırılabileceği ve sanayi ile ne tür işbirlikleri oluşturulabileceği başlıkları kapsamlı olarak ele alındı.

Sabancı Üniversitesi, en son teknolojiye sahip, yetkin ve donanımlı bir Enerji Teknolojisi Ar-Ge Laboratuvarı tasarlayıp geliştirebilmek amacıyla, mevcut kapasite ve rekabet avantajlarını da dikkate alarak, temiz enerji araştırmalarında önde gelen paydaşlarla görüşmeye devam edecek.

Dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen enerji ekonomilerinden biri olan Türkiye’de enerji teknolojileri odaklı yeni bir araştırma merkezinin kurulması; Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, gelişmiş enerji verimliliği ve enerji teknolojilerinin yerelleştirilmesi üzerine kurulmuş enerji stratejisi ile de, zamanlama açısından uyum gösteriyor. Türkiye’deki yerli Ar-Ge çalışmalarının, kurulacak olan bu merkez ile hız kazanması hedefleniyor. Teknoloji ve araştırma alanlarında lider olan Sabancı Üniversitesi, enerji ve sanayi alanında ulusal stratejileri destekleyerek, aynı zamanda küresel temiz enerji çözümlerine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Yusuf Leblebici, şunları söyledi: “IICEC’in, İstanbul’da organize ettiği Enerji Teknolojileri Ar-Ge Yol Haritası Toplantısı son derece başarılı oldu. Bu toplantının enerji teknolojileri araştırmasındaki avantajları ve fırsatları keşfetmek için çok verimli bir temel oluşturduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda toplantıda ileri sürülen görüş ve düşünceler Sabancı Üniversitesi’nde öncü Ar-Ge faaliyetleri için uygun bir yol haritası oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Bu toplantının sonuçları, üniversitemizde lider bir araştırma ve geliştirme merkezinin temeli olarak hizmet edecektir.”

Toplantıdan bir gün sonra Prof. George Chen, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımcı oldukları, ileri enerji depolama teknolojileri hakkında bir de konferans verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Sabancı Üniversitesi, iş dünyasını EDU ile ileri taşıyacak