in

Veri, CDO ile yönetim kurulunda

Veri, CDO ile yönetim kurulunda

Daha fazla yönetim kurulunda kendine yer bulmaya başlayan Chief Data Officer (CDO/Baş Veri Yöneticisi), çağın gerekliliklerine ayak uyduran organizasyonlar için kritik bir rol üstleniyor.

Bundan böyle kısaca CDO olarak bahsedeceğimiz Baş Veri Yöneticisi, bir organizasyonda veri ve bilgiye dair stratejilerden, verinin yönetiminden ve veri kontrolü ile politikalarının geliştirilmesinden sorumlu tepe yöneticisidir.

CDO, hangi rolleri üstlenmeli?

Dijitalin tepe yöneticisi, bilgi gizliliği ve korumasının sorumluluğunu üstlenirken, aynı zamanda verinin yaşam döngüsü içerisinde en iyi şekilde yönetilmesini ve kullanılmasını sağlamayı amaçlar. Veriden organizasyon için bir değer yaratılması, yönetim kurulunun yeni üyesinin sorumluluğundadır.

CDO-CIO farkı

Baş Bilgi Yöneticisinden farklı olarak, CDO’nun rolü risk, politika yönetimi ve iş fonksiyonlarıyla daha alakalıdır. Bu roldeki profesyoneller, işe fayda sağlayacak bilgilerin ve stratejilerin kaynağı, yöneticisi konumundadır. CIO da bu sürecin bir parçası olabilir, hatta doğrudan ona rapor verebilir ya da paralel pozisyonlarda bulunabilirler.

Bir diğer deyişle, CDO veri stratejisiyle metrikler arasındaki bağlayıcı konumundadır. Artık herkes verinin kendi kendini yönetmediğinin farkında. Öyle ki, kimi organizasyonlar veriyi işlerinin çok kritik bir enstrümanı olarak görüyor ve bu değeri yönetecek yeni bir tepe yöneticisine ihtiyaç duyuyor. CDO tam olarak burada devreye giriyor ve CIO ile CTO ikilisiyle çok yakın bir iş ilişkisine giriyor.

Çok uzun yıllar bilgi, organizasyonlar tarafından korumaları gereken ancak tam olarak faydalanamadıkları bir değer olarak kaldı. CDO ise bu hazineyi yalnızca korumakla değil, onu operasyonun ideal formuna kavuşması için en iyi uygulamalarla şirkete sunmaya odaklanıyor. Daha önce CIO, CTO, veri işleme müdürleri tarafından kısmen yerine getirilen bu görev, esasında çok spesifik bir uzmanlık ve tecrübe gerektiren zorlu bir sorumluluk içeriyor.

80’lerin sonunda şirketlerin müşteri, partner ve çalışan kaybetmesinin önüne geçmek için CIO pozisyonu doğmuş, bilginin değeri tescillenmişti.

CDO’nun genel olarak organizasyonun veri değerlerini yönettiğini söylemiştik. Bu sorumluluk altında CDO, veriyi operasyon için anlamlı kılan stratejiler geliştirir, şirketin veri yönetimi için standart politikalara sahip olmasını ve günün sonunda veri ışığında mantıklı kararlar verilmesini mümkün kılar.

Veriyi bir rekabet avantajına dönüştürmek CDO’nun görevidir. Hangi bilgilerin nerede ve ne şekilde kullanılacağını tanımlar.

CDO sayesinde verinin gerçek maliyeti ve değeri üzerine bilinçlenen şirketler, bir teknolojik yatırım yapacağı zaman da CIO ve CTO’nun yanı sıra CDO’nun da görüşüne başvurur; çünkü bu pozisyondaki kişi, hangi teknolojik yatırımın şirkete ne şekilde fayda sağlayabileceğine dair bilgi sağlayabilir.

Bu yazı Digital Report Dergisi’nin 5. sayısında yayınlanmıştır.